بخش دوم : گزینه های پیشخوان فروشگاه ، مدیریت هزینه حمل و نقل و نحوه سئو

گزینه های پیشخوان فروشگاه ، مدیریت هزینه حمل و نقل و نحوه سئو
دانلود ویدیو

در این ویدیو با گذینه های موجود در پیشخوان فروشگاه لام تا کام آشنا میشوید .

با مشخص سازی نوع محصول فروشگاه خود و انتخاب یک نوع سیتم حمل و نقل (سازمان پست ، تیپاکس ، باربری ، پیک و …) ، هزینه های ارسال محصول خود را براورد کنید و نرخ ثابت و مناسبی انتخاب نمایید .

همچنین میتوانید جهت بهبود در نحوه ارسال و فعال سازی محاصبه گر هزینه ارسال برای هر محوصل ، هزینه حمل و نقل را برای هر یک از استان های کشور مشخص نمایید .

با ثبت آدرس دقیق از محل کار در بخش تنظیمات قسمت انتهایی ،قرار دادن لوکیشن گوگل بر روی آدرس دقیق فروشگاه فیزیکی خود میتوانید مشتری ها را از محل فیزیکی فروشگاه خود مطلع سازید .

و همچنین میتوانید با مراجعه به بخش سئو و وارد کردن اطلاعات فروشگاه و توضیح در مورد محصولات قابل فروش خود در موتور جست و جو گر گوگل نمایان شوید تا مشتری های بیشتری را جذب کنید .

اخبار مرتبط

بخش اول : نحوه عضویت فروشنده و فعال سازی پیشخوان

بخش اول : نحوه عضویت فروشنده و فعال سازی پیشخوان

نحوه عضویت فروشنده و فعال سازی پیشخوان   دانلود ویدیو در این آموزش به نحوه...
بخش پنجم : بررسی سفارش مشتری و فاکتور ارسال محصول در فرروشگاه لام تا کام

بخش پنجم : بررسی سفارش مشتری و فاکتور ارسال محصول در فرروشگاه لام تا کام

بررسی سفارش مشتری و فاکتور ارسال محصول در فروشگاه لام تا کام دانلود ویدیو در...
بخش چهارم : نحوه تکثیر و قرار دادن محصول متغیر در فروشگاه لام تا کام

بخش چهارم : نحوه تکثیر و قرار دادن محصول متغیر در فروشگاه لام تا کام

نحوه تکثیر و قرار دادن محصول متغیر در فروشگاه لام تا کام دانلود ویدیو در...