بخش پنجم : بررسی سفارش مشتری و فاکتور ارسال محصول در فرروشگاه لام تا کام

بررسی سفارش مشتری و فاکتور ارسال محصول در فروشگاه لام تا کام


دانلود ویدیو

در این آموزش به گذینه های موجود در فاکتور سفارش مشتری میپردازیم

همچنین به نحوه برداشت هزینه های محصول و انتقال وجه از پنل پیشخوان فروشگاه لام تا کام به حساب بانکی فروشنده اشاره میکنیم

مشخص شدن نوع حمل و نقل و قرار دادن کد ره گیری ، توضیحات برای مشتری

نحوه تغییر وضعیت سفارش جهت تکمیل و بهبود فرایند خرید

 

اخبار مرتبط

بخش اول : نحوه عضویت فروشنده و فعال سازی پیشخوان

بخش اول : نحوه عضویت فروشنده و فعال سازی پیشخوان

نحوه عضویت فروشنده و فعال سازی پیشخوان   دانلود ویدیو در این آموزش به نحوه...
بخش دوم : گزینه های پیشخوان فروشگاه ، مدیریت هزینه حمل و نقل و نحوه سئو

بخش دوم : گزینه های پیشخوان فروشگاه ، مدیریت هزینه حمل و نقل و نحوه سئو

گزینه های پیشخوان فروشگاه ، مدیریت هزینه حمل و نقل و نحوه سئو دانلود ویدیو...
بخش چهارم : نحوه تکثیر و قرار دادن محصول متغیر در فروشگاه لام تا کام

بخش چهارم : نحوه تکثیر و قرار دادن محصول متغیر در فروشگاه لام تا کام

نحوه تکثیر و قرار دادن محصول متغیر در فروشگاه لام تا کام دانلود ویدیو در...