بخش ششم : نحوه قرار دادن محصول و اعمال هزینه حمل و نقل

نحوه قرار دادن محصول و اعمال هزینه حمل و نقلنحوه قرار دادن سریع محصولات در فروشگاه و اعمال هزینه حمل و نقل...

بخش پنجم : بررسی سفارش مشتری و فاکتور ارسال محصول در فرروشگاه لام تا کام

بررسی سفارش مشتری و فاکتور ارسال محصول در فروشگاه لام تا کام [video width="1600" height="864" mp4="https://latakam.com/Education/05-Amozesh Barresi Sefareshat va Faktor.mp4"][/video] دانلود ویدیو...

بخش چهارم : نحوه تکثیر و قرار دادن محصول متغیر در فروشگاه لام تا کام

نحوه تکثیر و قرار دادن محصول متغیر در فروشگاه لام تا کام [video width="1600" height="864" mp4="https://latakam.com/Education/04-Amozesh Mahsole Moteghayer.mp4"][/video] دانلود ویدیو در آموزش...

بخش سوم : نحوه قرار دادن محصول ساده در فروشگاه لام تا کام

نحوه قرار دادن محصول ساده در فروشگاه لام تا کام [video width="1600" height="864" mp4="https://latakam.com/Education/03-Amozesh Mahsole Sade.mp4"][/video] دانلود ویدیو در این آموزش با چگونگی...

بخش دوم : گزینه های پیشخوان فروشگاه ، مدیریت هزینه حمل و نقل و نحوه سئو

گزینه های پیشخوان فروشگاه ، مدیریت هزینه حمل و نقل و نحوه سئو [video width="1600" height="864" mp4="https://latakam.com/Education/02-Amozesh Pishkhan va Hamlonaghl & Seo.mp4"][/video]...

بخش اول : نحوه عضویت فروشنده و فعال سازی پیشخوان

نحوه عضویت فروشنده و فعال سازی پیشخوان [video width="1600" height="864" mp4="https://latakam.com/Education/01-Amozesh Ozviat Foroshande.mp4"][/video]   دانلود ویدیو در این آموزش به نحوه عضویت...